:::o projektu

Projekt vychází ze současné potřeby ověřování spolehlivosti, hodnocení a řízení rizik existujících infrastruktur ve stavební praxi v České republice i jiných evropských zemích. Hodnocení a řízení rizik existujících infrastruktur má značný význam, protože narušení nebo nefunkčnost stávající infrastruktury by mohla mít závažný dopad na bezpečnost státu a zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva.

Cílem projektu je vytvoření širokého spektra výukových materiálů pro hodnocení rizik a managementu existujících infrastruktur, určených pro potřeby stavebních inženýrů, architektů, pedagogů na technických univerzitách, veřejných činitelů a též studentů a vyučujících na středních odborných školách.