:::Výstupy projektu - Články v odborných časopisech

přednášky:

Přednáška „De lo que no se habla. Vulnerabilidad, competencias y responsabilidades en los procesos constructivos de los puentes“/ „O čem se nemluví. Poruchovost, kompetence a zodpovědnost při konstrukcích mostů“ (P. Tanner, R. Hingorani, J. L. Bellod, D. Sanz)
Místo a datum konání: IETCC-CSIC, Serrano Galvache 4, Madrid
27. února 2014
2014-02-27 Seminario IETcc Vulnerabilidad Procesos (.pdf)
De lo que no se habla (.pdf)


Přednáška „Jugando con fuego. Decisiones relativas a la fiabilidad de las estructuras existentes“/(P. Tanner, R. Hingorani, C. Lara) na semináři "Reinforcement Corrosion: Modeling and Service Life"
Místo a datum konání: IETCC-CSIC, Serrano Galvache 4, Madrid
23. dubna 2014, 15:00 – 19:45
Program semináře a prezentace přednášky:
Programa_S1_V4 (2) (.pdf)
Seminario_1_CA-IETcc_Criterio_Decisión_Tanner_2014-04-23_LdV_1 (.pdf)


Přednáška „Evaluación de la fiabilidad estructural de los edificios“ na semináři "Safety Requirements for Existing Construction Works: Criteria and Applications“ na semináři „Safety Requirements for Existing Construction Works: Criteria and Applications“
Místo a datum konání: IETCC-CSIC, Serrano Galvache 4, Madrid
21. května 2014, 15:00 – 19:45
Program semináře a prezentace přednášky:
S8.pdf
Seminario_8_CA-IETcc_Evaluación_Tanner_2014-05-21_LdV_2sp_2 (.pdf)


Přednáška „Směrné úrovně spolehlivosti v současných normách“ (M. Holický, J. Marková, M. Sýkora) na konferenci Modelování v Mechanice 2014
Místo a datum konání: VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, L. Podéště 1875/17, Ostrava – Poruba
5. února 2014
Prezentace a přednášky:
Směrné úrovně spolehlivosti v současných normách (.pdf)


Přednáška „Stanovení dílčích součinitelů pro hodnocení zatížitelnosti existujících mostů“ na konferenci Modelování v Mechanice 2014
Místo a datum konání: VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, L. Podéště 1875/17, Ostrava – Poruba
6. února 2014
Prezentace a přednášky:
Dílčí součinitele_stanovení zatížitelnosti existujících mostů (.pdf)


Přednáška "Seismic Response of Underground Lifeline Systems" (S. Toprak) na konferenci 2nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (2ECEES)
Místo a datum konání: ICEC Istanbul, Rumeli Building
24. srpna 2014
Program: www.2eceesistanbul.org/
Přednáška: Toprak_et_al_final_2ECEES_theme_lecture (.pdf)


Přednáška "Analysis of the Present Condition and Deterioration in the Main Dome over La Laguna Cathedral"na sympóziu IABSE "Engineering for Progress, Nature and People"
Místo a datum konání: Technical Institute of the University CEU San Pablo, Madrid
3. září 2014
Přednáška:
2014-09-03-IABSE_Laguna_PT_2sp (.pdf)
IABSE Madrid 2014April (.pdf)


Přednáška "Structural Safety of Existing Infrastructure"
Místo a datum konání: Τechnological Educational Institutions (T.E.I.), Athény
28. května 2014
Přednáška: presentation_athens_28_05_2014 (.pdf)


Přednáška „Rozbor a hodnocení rizik“
Místo a datum konání: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
27. dubna 2014
Přednáška: Rozbor-a-hodnoceni-rizik (.pdf)


Přednáška „Optimal Design of Ground-Mounted Solar Systems“ na konferenci ESREL 2014
Místo a datum konání: Technologická univerzita ve Wroclawi, Fakulta strojního inženýrsví
15. září 2014
Přednáška: sykora_solar-panels (.pdf)


Přednáška "Principy hodnocení a ověřování existujících konstrukcí podle ČSN ISO 13822 a ČSN 73 0038"
Místo a datum konání: ČVUT v Praze, Fakulta stavební
12. listopadu 2014
Přednáška: sykora_Principy-hodnoceni-a-overovani-existujicich-konstrukci-podle-CSN-ISO-13822aCSN-73-0038 (.pdf)


Přednáška "Verification of Existing Reinforced Concrete Structures Using a Semi-Probabilistic Method" v rámci workshopu JCSS "Risk and Reliability Based Assessment of Existing Structures in the Framework of the Eurocodes"
Místo a datum konání: Univerzita v Gentu
1. října 2014
Přednáška: Verification-of-ExistingReinforcedConcreteStructuresUsing-a-SemiProbabilisticMethod (.pdf)


Přednáška "Target Reliability Levels for Existing Structures" v rámci workshopu JCSS "Risk and Reliability Based Assessment of Existing Structures in the Framework of the Eurocodes"
Místo a datum konání: Univerzita v Gentu
2. října 2014
Přednáška: TargetReliabilityLevels-for-ExistingStructures (.pdf)


Přednášky
„Acceptable Risks to Persons Associated with Buiding Structures"
„Uncertainties Associated with Stress Field Models for the Assessment of Corrosion-Damaged Concrete Structures“
"Partial Factor Method for the Assessment of Sound and Deteriorated Structures"
v rámci workshopu JCSS "Risk and Reliability Based Assessment of Existing Structures in the Framework of the Eurocodes" 

Místo a datum konání: Univerzita v Gentu 
2. října 2014 
JCSS workshop on Existing Structures program (.pdf)
Acceptable Risks to Persons Associated with Building Structures (.pdf)
Uncertainties Associated with Stress Field Models for the Assessment of Corrosion-Damaged Concrete Structures (.pdf)
Partial Factor Method for the Assessment of Sound and Deteriorated Structures (.pdf)


Přednáška „Target Reliability Levels for Assessment of Existing Structures Considering Economic and Societal Aspects“ na mezinárodní konferenci IALCCE 2014
Místo a datum konání: Waseda University, Tokio
17. listopadu 2014
IALCCE2014_program (.pdf)
Target Reliability Levels for Assessment of Existing Structures Considering Economic and Societal Aspects (.pdf)


Přednáška "Innovative Methods for the Preservation and Retrofitting of Existing Structures“ na workshopu TNO „Extending the Service Life of Civil Structures – Towards a Shared Innovation Programme“
Místo a datum konání: Sheraton Airport Hotel & Conference Center, Amsterdam
27. listopadu 2014
Workshop programme (.pdf)
Innovative Methods for the Preservation and Retrofitting of Existing Structures (.pdf)


Přednášky „Mas alla de la esperanza" de vida de un puente a „Un guiso de incertidumbres: la evaluación de las estructuras existentes na semináři CEMCO „Evaluación y gestión de los riesgos asociados con las estructuras envejecidas"
Místo a datum konání: IETCC-CSIC, Serrano Galvache 4, Madrid
15. prosince 2014
Videozáznam
Programme CEMCO seminar (.pdf)
Mas alla de la esperanza de vida de un puente (.pdf)
Un guiso de incertidumbres (.pdf)


Přednáška „Increasing the Robustness of the Bayesian Analysis“ na workshopu IABSE „Safety, Robustness and Condition Assessments of Structures“
Místo a datum konání: Helsinki
12. února 2015
IABSE Workshop Helsinki 2015 Program (.pdf)
Increasing the Robustness of the Bayesian Analysis (.pdf)


Přednáška „ Determination of Target Safety for Structures“ na mezinárodní konferenci ICASP12
Místo a datum konání: Coast Plaza Hotel & Suites ,Vancouver
14. července 2015


články v odborných časopisech

Článek "L´acquedotto mediceo diagnosi: dei dissesti/The Medicean Aqueduct: Diagnosis of Damages" v odborném časopisu Galileo
Listopad 2014
TheMediaceanAqueduct_Diagnosis_of_damages (.pdf)


Článek „Uncertainties in Resistance Models for Sound and Corrosion-Damaged RC Structures According to EN 1992-1-1“ v odborném časopisu Materials and Structures
31. srpna 2014
MaterStruct_Uncertainties_EN1992 (.pdf)